معماری مناره (فایل ورد: 301 صفحه)

معماری مناره (فایل ورد: 301 صفحه)

معماری مناره (فایل ورد: 301 صفحه)

یکی از مهم‌ترین عناصر معماری که جایگاه مهم و ویژه‌ای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی دارد. میل و مناره است. (در زبان محاوره مناره به ضم میم یا کسرمیم خوانده می‌شود) که متأسفانه با توجه به اقتضای منزلت اجتماعی-مذهبی کمتر موردبحث و بررسی مورخان و باستان شناسان قرارگرفته است. تحقیق حاضر، پژوهشی جامع است در تاریخچه و سیرتکامل، نشانه شناسی، ساخت و اجزاء، و نمونه های مناره در داخل و خارج ایران. فهرست کامل موضوعات مطرح شده در این پژوهش به شرح زیر می باشد:

فصل 1: مقدمه و کلیات   1

1-1- مقدمه  1

1-1-1- وجه تسمیة منار و مناره: 2

1-1-2- آشنایی با مناره 4

1-1-3- تاریخچه مناره 5

1-1-4- شکل مناره‌های نخستین   6

1-1-5- مفهوم نمادین مناره 7

1-2- معانی لغوی و موارد استعمال مناره 7

1-2-1- تعریف لغوی مناره 8

1-2-2- لغت نامه دهخدا 9

1-2-3- مَنَارَة در فرهنگ لغت المعانی   11

1-2-4- منار در کلمات فارسی   12

1-3- موارد استعمال مناره در نهج البلاغه و احادیث    15

1-3-1- تاریخ الحاق مناره به مسجد  17

1-3-2- مسلمین مناره را از چه قومی اقتباس نموده‌اند؟  19

1-3-3- آیا ساختن مناره برای مسجد ممنوع است؟  21

1-3-4- علل الحاق مناره به مسجد  22

1-3-5- دو مناره نماد، دو وسیله هدایت    23

1-4- مناره گلدسته یا مئذنه  27

1-5- مبنای پیدایش مناره از دیدگاه رسول  27

1-6- آشنایی با مناره یا میل در معماری اسلامی   37

1-6-1- تحول مناره‌ها در دوران مختلف در ایران  39

1-6-2- انواع مناره‌ها 40

فصل 2: مطالعات و مباحث پیرامون مناره 42

2-1- مناره و کارکردهای آن در تاریخ اسلام  42

2-2- چگونگی و تعداد مناره در اسلام  45

2-3- فلسفه‌ی وجودی گنبد و گلدسته در مساجد  50

2-4- چرا گلدسته های مساجد سنی ها یکی است ولی مساجد شیعه دو تا؟  59

2-5- ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد  60

2-5-1- کارکرد گلدسته‌های مساجد در جوامع اسلامی   63

2-5-2- انواع تأثیرات و پیامدهای احتمالی مرمت و بازسازی   67

2-5-3- ممنوعیت ساخت مناره‌ها در سوئیس    73

فصل 3: سیر تکاملی و تاریخچه‌ی مناره‌ها 74

3-1- سیر تکاملی مناره در معماری ایرانی   74

3-1-1- سیر تکاملی مناره 75

3-2- عملکرد مناره در معماری ایرانی–اسلامی   77

3-3- منار و مناره در قبل از اسلام: 78

3-3-1- پیشینه مناره در قبل از اسلام  79

3-3-2- مناره‌ها در تاریخ پیش از اسلام در ایران  81

3-4- منار و مناره در قرون اولیه اسلامی: 82

3-4-1- انواع قرارگیری مناره در ارتباط با مسجد و بررسی مناره‌ها 83

3-4-2- مناره‌های تزیینی مساجد ایران  84

3-4-3- تحول مناره در صدر اسلام  89

3-4-4- مناره در قرون میانی اسلام  90

3-4-5- مناره‌های ایران در تاریخ پس از اسلام تا دوره قاجاریه  92

3-4-6- منار ومناره درقبل از اسلام: 97

3-4-7- مناره درقرون اولیة اسلامی: 100

3-4-8- تحول مناره درایران دورة اسلامی: 102

3-5- تاریخچه مناره 104

3-5-1- بستر مناره‌های نخستین یا برج   104

3-5-2- سابقه منار قبل از اسلام  108

3-5-3- سابقه منار بعد از اسلام  109

فصل 4: نشانه‌شناسی و بررسی هنر در مناره 113

4-1- نشانه شناسی در معماری   113

4-1-1- منار، پیشینه و روند رشد  114

4-2- نشانه شناسی نماد اسلام (ماه و ستاره) 115

4-2-1- نشانه شناسی نقش ماه در دوره ساسانی   121

4-2-2- سمبل‌های تاج ساسانی   122

4-2-3- نماد ماه بر روی مناره 122

4-3- مناره سمبلی از قدرت و وفاداری   123

4-4- تفاوت گلدسته مساجد شیعه و سنی: 128

4-5- نماد هلال در گلدسته: 129

4-6- منار و مناره تزئینی در آثار تاریخی اسلامی ایران  131

4-6-1- مناره‌های تزیینی اسلامی ایران: 134

4-7- تزیینات   140

4-7-1- تزئینات آجری: 141

4-7-2- کاشی کاری: 143

4-7-3- معقلی: 144

4-7-4- مقرنس کاری: 144

4-7-5- کتیبه: 144

4-7-6- خط کوفی: 145

4-7-7- کتیبه کوفی معقد (گره دار): 145

4-7-8- کتیبه‌های خط تدویری: 146

4-8- سیر تحول مناره در دوره‌های مختلف تاریخی   147

4-8-1- مناره در دوره سلجوقی   147

4-9- شکل‌شناسی و فرم مناره‌های ایران تا دوره‌ی سلجوقی   154

4-9-1- مناره در دوره ایلخانی و تیموری   172

4-9-2- مناره در دوره صفوی و قاجاریه  175

4-9-3- مناره در دوران نوین   178

فصل 5: آشنایی با اجزاء مناره، روش اجرا و ساخت آن  179

5-1- کاربرد مناره 179

5-1-1- میل راهنما: 180

5-1-2- اذان گویی و خبررسانی: 181

5-1-3- اجزاء مناره 181

5-1-4- ساختمان مناره: 182

5-2- انواع شکلی مناره 185

5-2-1- مناره‌های منشوری   185

5-2-2- مناره‌های مخروطی   185

5-2-3- مصالح ساخت منار  186

5-3- پیدایش مناره (گلدسته) در اسلام: 186

5-3-1- وجه تسمیه مناره: 187

5-3-2- تاریخ بنای مناره: 188

5-4- طرز ساختمان و موقعیت مؤذنه: 191

5-4-1- مصالح و لوازمی که در ساختمان مناره بکار می‌رود: 193

5-4-2- مناره در چه نقطه‌ای ساخته می‌شود؟  193

5-4-3- شکل مناره‌ها 194

5-4-4- طرز زینت مؤذنه ها 195

5-5- بررسی تکنیک ساخت مناره‌های آجری   195

5-5-1- پیشینه پژوهشی   196

5-6- هندسه نظری و عملی   197

5-7- اجزای معماری مناره 199

5-7-1- پی   199

5-7-2- پایه یا سکو  200

5-7-3- ساقه یا بدنه  200

5-7-4- دکل   201

5-7-5- پلکان  201

5-7-6- نورگیرها 201

5-7-7- تاج   202

5-8- تکنیک ساخت مناره 202

5-8-1- ساخت پی   202

5-8-2- ساخت ساقه مناره 203

5-8-3- ساختن دکل   204

5-8-4- ساخت پله  204

5-8-5- اتصال دکل، پله وبدنه  205

5-9- روش قالب لغزان در احداث مناره 205

5-9-1- اجزای اصلی سیستم قالب لغزان  206

5-9-2- کاربرد قالب لغزان در پروژه‌ی برج مخابراتی تهران  206

5-9-3- کاربرد قالب لغزان در احداث گلدسته‌های اصلی مصلای بزرگ تهران  207

5-10- بررسی اثرنیروی زلزله بر مناره‌های بتنی   207

5-10-1- نحوه تحلیل مدل مناره 209

5-10-2- نتیجه گیری   209

فصل 6: بررسی مناره‌های ساخته‌شده 211

6-1- پهنه بندی جغرافیایی   211

6-2- آندلس    212

6-2-1- منار گرانادا (آندلس) 213

6-2-2- برج خیرالدا، سویا 215

6-3- غرب آفریقا 217

6-3-1- منار مسجد جامع کتبیه، مراکش    218

6-3-2- منار مسجد جامع قیروان، تونس    221

6-3-3- منار مسجد جامع تستور، تونس    224

6-4- مرکز آفریقا 225

6-4-1- منار مسجد جامع جینیه، مالی   226

6-4-2- منار بومیان آفریقای مرکزی   229

6-5- شمال آفریقا 229

6-5-1- منار مسجد الازهر، منار قایتبای، قاهره 230

6-5-2- منار مسجد ابن طولون  232

6-5-3- منار مدرسه سلطان الناصر محمد  233

6-6- شبه جزیره عربستان  234

6-6-1- منار مسجد النبی   234

6-6-2- منار مسجد قبا 236

6-6-3- منار محضار، تریم، یمن   237

6-6-4- منار مسجد شیخ زاید  238

6-7- عراق و شامات   239

6-7-1- منار سامرا 240

6-7-2- منار مسجد جامع حلب    242

6-7-3- منار مسجد امویان، دمشق، سوریه  243

6-8- آناتولی و اروپای شرقی   245

6-8-1- مناره‌های مسجد ایاصوفیه، استانبول  245

6-8-2- منار سندزک در صربستان  247

6-8-3- منار یولی، ترکیه  248

6-9- آسیای میانه  250

6-9-1- منار تیمور لنگ، کهنه گرگانج، ترکمنستان  250

6-9-2- منار مسجد کالیان  252

6-9-3- منار قلعه ایچان، خجند ازبکستان  254

6-9-4- منار مسجد جامع پاولودار، قزاقستان  256

6-10- شرق آسیا 258

6-10-1- مناره در شهر لینژی   259

6-10-2- مناره مسجد هویشنگ    260

6-10-3- منار مسجد قاراکول  260

6-10-4- مناره کاشغر  261

6-11- شبه قاره هند  262

6-11-1- منار جام، افغانستان  262

6-11-2- منار قطب در مسجد قوه الاسلام، دهلی   263

6-11-3- منار مسجد عصفی   265

6-12- جنوب شرقی آسیا 266

6-12-1- منار مسجد ملی کوالالامپور  267

6-12-2- منار مسجد استقلال، اندونزی   268

6-12-3- منار مسجد رایا باندونگ    269

6-12-4- منار مسجد سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد شاه 270

6-13- مقایسه و تحلیل نمونه  272

6-14- مناره خسروگرد  272

6-14-1- بررسی دلایل ساخت تک مناره‌های عصر سلجوقی با محوریت مناره خسروجرد سبزوار  274

6-14-2- تاریخچه ساخت مناره‌ها: 274

6-14-3- تاریخ ساخت بعضی ازمناره ها در ایران در دوران سلجوقی   276

6-14-4- توضیحات کلی و معرفی منار خسروجرد  277

6-14-5- نتیجه گیری   284

منابع  285


پاورپوینت معماری کبوترخانه

پاورپوینت معماری کبوترخانه

پاورپوینت معماری کبوترخانه

این پاورپوینت در 96 اسلاید به معرفی و بررسی کامل معماری کبوترخانه می پردازد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کبوترخانه ها و نقش کاربردی گذشته شان در طراحی شهری، از آن ها الگوهایی برای طراحی نوین شهری برگیرد و توانمندی این گونه آثار را در الگو دادن به شهرسازان نوین مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. پاورپوینت حاضر، شامل بخش های زیر می گردد:

- واژه شناسی
- پیشینه تاریخی
- طراحی و ساخت کبوترخانه
- ساختار معماری
- گونه شناسی
- نمونه های شبیه سازی شده کبوترخانه
- نمونه های تطبیقی:
نمونه های داخل ایران
یونان
آناتولی
مصر
ایالات متحده
انگلستان
فرانسه

- کبوترخانه ها و نقش و کاربرد امروزی آنها در شهرهای امروز
- زمینه های احیای کبوترخانه ها

- تاثیر انرژی و اقلیم بر کبوترخانه

 


پاورپوینت معماری محراب

پاورپوینت معماری محراب

پاورپوینت معماری محراب

این پاورپوینت در 53 اسلاید به تاریخچه، سیر تحول و نقد و بررسی نمونه های داخلی و خارجی محراب، به عنوان عنصری مهم در معماری مساجد و ابنیه مذهبی می پردازد. این تحقیق شامل بخش های زیر می باشد:

- تعریف و واژه شناسی محراب (مهرابه)
- مهرابه در آیین میترا
- مهرابه های مسیحیت و یهودیت
- انواع مهرابه
- تاریخچه محراب در اسلام
- نقد و بررسی نمونه ها:
مسجد جامع فهرج
مسجد فرط یزد
مسجد عتیق اصفهان
مسجد جامع نیریز
مسجد جامع نائین
مدرسه خرگرد
مسجد جامع برسیان
مسجد جامع اردستان
گنبد علویان
مسجد رضائیه
مسجد جامع ورامین
مسجد جامع ساوه
مرقد امام رضا
بقعه امام زاده یحیی
مسجد جامع مرند
مدرسه امامیه
مسجد جامع یزد
مساجد معاصر
مسجد شاه فیصل
مسجد کازابلانکا
مسجد جامع کوالالامپور
مسجد النبی
مسجد شیخ زائد